Varför känner killarna ingen stress?

Publicerad 17 augusti, 2010

Because we’re just lovely anyway! Eller kanske för att vi tror att vi ska få jobb ändå. Eller för att vi mognar för sent. Eller… Visst är det skit att tjejer känner en enorm press att leverera men ofta är det i grunden ett sundhetstecken. Där finns eld, där finns vilja, där finns ambition. Ibland önskar man att fler killar ville stressa upp sig också. Redan i husförhören på 1800-talet syns att tjejerna pluggade hårdare. Det är dags att ta itu med killars liknöjdhet och/eller ointresse för skolan. Dags att tända små brasor i pöjkera också.

En kommentar till “Varför känner killarna ingen stress?”

 1. Lövet

  En jättebra frågeställning, men låt oss studera frågeformuleringen från ett par olika meta-perspektiv?

  Vad kommunicerar det du just skrev till den där talangfulla tjejen som har lätt för sig i skolan utan att behöva anstränga sig? Jamenar mer än att säga att ”alla andra” tjejer anstränger sig och hon därmed kan förväntas känna en ”enorm press”?

  Vad kommunicerar det du just skrev till den där killen som tycker att det är skoj att plugga? Jamenar mer än att ”alla andra” killar är ”liknöjda” och ”ointresserade” av skolan?

  Vad kommunicerar det du just skrev till dig själv? Till din egen bild av världen – hur många fler slackers suckade du över bland killarna efter att du formulerat din fråga och hur många fler ”peppande” ord säger du till flickorna i klassen?

  Vad säger formuleringarna ”man önskar att fler killar ville stressa upp sig” och ”visst är det skit att tjejer känner en enorm press” om din föreställning om undervisning ur ett positivt/generativt perspektiv? Varför denna problematisering – när man istället kan formulera sig positivt?

  Varför ställer du tjejer mot killar och vice versa? Var tog engagerande och utmanande och inkluderande frågeställningar som ”Hur skapar vi ett klimat där både tjejer och killars lärande tillvaratas på bästa sätt och där individernas förutsättningar beaktas?” vägen?

  Sammanfattningsvis – hur understödjer din frågeställning en hälsosam självkänsla hos ännu fler tjejer och hur kan den ytterligare motivera fler killar?

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.