Fröken har fullt upp. Ingen tid för att blogga om ack så viktiga skolfrågor. Resor till nationella provgruppen i Uppsala,  upphandlingar, föreläsningsförberedelser, läroboksskrivande och inte att förglömma – elevrättningar snor all hennes tid.  Sena nätter blir det. Och Dagens Skola ekar tom… Tills… För när jag läser artikeln om vad som krävs av våra ungdomar när de […]

Skolminister Jan Björklund gav inte vid sin presskonferens om lärarlegitimationen en korrekt bild av vad lärarlegitimationen faktiskt innebär. De lärare som idag är behöriga redan, dvs. en lärare som har fullständig lärarutbildning och behörighet kommer inte att få legitimation om de inte har minst ett års anställning redan som lärare på heltid. Då får denne […]

Vems ansvar är det att få eleverna att lyckas i skolan? Svaret på den frågan varierar antagligen beroende på till vem vi ställer frågan. Några svarar säkert att ansvaret är föräldrarnas. Några svarar lärarna. Andra svarar eleverna själva. Ytterligare svar som vi nog kan tänka oss att få är skolledarnas, politikernas och möjligen något ytterligare […]

Copyright © DagensSkola.