Viktig artikel i DN om mobbning idag. För den som är intresserad kommer en större, mer problematiserande artikel om detta i nästa nummer av Skolportens Magasin 360! Där kommer det dock fram helt andra saker än i DN, vill jag tillägga, med värdefull information för de skolor som funderar på att köpa in mobbningsprogram eller […]

När jag gick en kurs, för några år sedan mötte jag Janne. Han var 56 år och arbetade deltid som redigerare på ett företag i Stockholm, samtidigt som han vikarierade som gymnasielärare i mediekommunikation och textbehandling. Han var mycket omtyckt och nådde mycket goda resultat i elevgrupperna. Men nu skulle Janne petas och en behörig lärare skulle anställas. För Janne var obehörig med sina fem års studier på universitetet, sin 30-åriga yrkeslivserfarenhet och sina inhämtade lärdomar från sex år som tjänstgörande lärarvikarie.

Han är smart. Han är kul. Han är JON- Dagens Skolas webbmaster, en kille som utan att tveka drar Marabou vid IT-näsan. Kanske bör vi tillägga att Jon tidigare var lärare, vilket ger svar på frågan i den senaste krönikan, nämligen om vi lärare är ointresserade av IT. Guess not! Däremot behöver Marabou en del […]

  Just nu jobbar jag bara 40% som lärare. Det är perfekt. Två dagar i veckan med eleverna, jag slipper mördartråktidsstjälarkonferenserna (hoppas vid Gud att min chef missar detta inlägg!!! :-)) och jag får frilansa som journalist, debattera i Skolfront, skriva om Skolfrågor för Skolverket och driva mitt företag vid sidan om + läromedelsskrivande här framåt vårkanten. […]

 

Är dagens lärare framstegsfientliga och totalt ointresserade av IT i skolan? Frågan kan lite tillspetsat ställas mot bakgrund av Skolverkets rapport om IT-användningen i skolan från i år.

Under mitt första år som lärare berättade min mentor på skolan om betygsättningen "förr i tiden".

  Nu finns inslaget om förslaget om att elever ska få överklaga betyg på Skolfronts webb. (Tryck på "Se hela programmet".) I slutet av programmet försöker fröken i en debatt få fram några argument mot detta knasiga förslag.Kolla även gärna eftersnacket där vi hann diskutera det hela litet mer ingående.   Och framför allt: Vad tycker […]

Copyright © DagensSkola.