Varför ska andra regler gälla för friskolor? Alla skolor är offentligt finansierade och alla skolor sysslar med myndighetsutövning – även om vissa drivs i bolagsform. Självklart är det bananas att sådan verksamhet på något vis förknippas med metafysiska stolligheter, men dessutom: I den fria konkurrensens heliga namn borde det väl vara exakt samma förutsättningar för […]

”När barn utsätts eller utsätter andra är det vuxna som bär ansvaret”, skrev barn- och elevombudet Lars Arrhenius och journalisten Katarina Wennstam i en debattartikel i Aftonbladet för ett tag sedan. Och visst är det så. Det är vuxnas ansvar att ”säkerställa att alla barn har en trygg skolgång”, för att åter citera ur artikeln. […]

Copyright © DagensSkola.