Visst ska elever få utvärdera och bedöma sina lärare

Publicerad 17 oktober, 2008

Bild: Stock.XCHNG

 

Nu börjar media igen med sina krigsrubriker om betygsättning av lärare. För mig som befinner mig mitt i krigszonen blir det mer än underligt. Varför diskuterar vi betygsättning av lärarna? Det har väl alltid varit kursutvärdering som gällt i skolan? Så också i Malmö 2008. Oavsett vad kommunalrådet råkar säga.

 

Jag kan tycka att debatten blir extra intressant av att det i skrivande stund pågår en medarbetarenkät i Malmö Stad där alla medarbetare får utvärdera (lägg märke till att jag ej skriver betygsätta) sina organisationer och sina chefer.

 

För mig är det en ganska stor skillnad på att betygsätta en lärare och att utvärdera lärarens arbete i en särskild kurs. Jag tror att ytterst få i skolan har tillräcklig insikt i lärarens fullständiga arbete. I goda fall har väl skolledningen en relativt hel bild av lärarens arbete men att eleverna skulle ha det tror jag inte. Däremot är det väl mycket rimligt att eleverna har en god insikt i hur lärarens arbete har varit i den enskilda kursen. Eleven ser ju dagligen hur läraren hanterar gruppen, inspirerar till att läsa mer, individualiserar och så vidare. Därför är det väl också rimligt att eleven utvärderar det denne kommer i kontakt med. Allt i enlighet med läroplanen.

 

De frågor som skall ställas till eleverna i Malmös gymnasieskolor, med svarsalternativen Instämmer helt – Instämmer delvis – instämmer i liten grad – instämmer inte allas, är följande:

 

 1. Jag har fått den hjälp jag har behövt för att nå mina mål
 2. jag tycker att bedömningen av mina kunskaper och färdigheter har varit tydlig
 3. jag har fått tillräcklig information för att förstå målen med kursen
 4. jag tycker att jag haft inflytande på genomförandet av kursen
 5. jag har varit engagerad och delaktig under kursen
 6. jag är nöjd med lärarens sätt att arbeta under kursen
 7. Jag är nöjd med kursen som helhet

 

Dessutom frågas det om eleverna är pojkar eller flickor, vilket program eleverna går på och vilken årskurs de går.

 

Är detta verkligen någonting att vara orolig över? Är det verkligen någon som tycker att dessa frågor inte är rimliga att ställa när vi jobbar med kvalitet i skolan?

 

Om detta är någonting som vi ej bör göra i skolan är jag mycket intresserad av att få ta del av förslagen på hur vi skall uppnå läroplanens krav på att utvärdera resultat och att gynna det aktiva elevinflytandet. Kan vi utvärdera våra verksamheter utan att låta våra elever som är mellan 15 och 20 år (i vissa fall faktiskt ännu äldre) får vara med och tycka någonting om kvaliteten?

 

Rektor

 

14 kommentarer till “Visst ska elever få utvärdera och bedöma sina lärare”

 1. Christer

  Nej, det där är ingenting att vara orolig över…
  Är hela grejen bara en mediaanka? Är de inte ute efter en siffra att pränta i pannan? 😉

 2. Rektor

  På utbildningsförvaltningen (läs gymnasiet) är de inte ute efter att sätta ett sifferbetyg. Skulle förvåna mig mycket om de är ute efter att sätta sifferbetyg ute i stadsdelarna (läs grundskolan). Jag räknar med att det är utvärderingar i vanlig ordning som gäller. Så… En anka helt klart!

 3. Rektor

  Debatten går vidare i skånska medier. Läs gärna: http://www.skanskadagbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081020/NYHETER/159462858

 4. Filippa

  Intressant, hela diskussionen. Måste skriva en krönika i Skolvärlden om detta viktiga ämne, tror jag… Fast jag tycker ärligt talat att det känns litet fjantigt att tjata om betygsättning på lärarna när det det egentligen handlar om är en vanlig utvärdering… Eller?

 5. Filippa

  Jaja. Nu är krönikan till Skolvärden klar och inskickad. Blev en ettrig sådan. Läs den gärna i nästa nummer om ni vill. Tack Rektor för bra uppslag!

 6. Rektor

  Ska bli mycket intressant!
  Annan intressant läsning är Bernt Gunnarssons text på sidan 42 – 54 i denna länk: http://www.mah.se/upload/Praktik&Teori/PoT%202-08.pdf

 7. Janne

  Varför inte betygssätta rektorer och föräldrar också? När vi ändå håller på kan vi väl betygsätta läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lokalvådare, kockar…

 8. Rektor

  Janne!
  Vi betygsätter kockar när vi väljer att gå till en krog igen efter tidigare besök. Dessutom ger vi gärna dricks… Samma sak gäller massor av yrken. Alla yrken vilka INGA har inskrivet i sin lagstiftning att de skall utvärdera sig. Det har däremot lärarna. Det innebär att vi bör avstå ifrån kommentarer om att betygsätta politiker (vilket vi ju verkligen gör var fjärde år) och andra grupper.
  Däremot tycker jag att det är mer än rimligt att alla medarbetare har möjlighet att utvärdera sina chefer. Detta sker som väl är bekant i Malmö. Inom skola och annan kommunal verksamhet.
  Men… Janne! Tycker du på allvar att ovan listade frågor skulle innebära betygsättning? Hur kursutvärderar du? Kan man ställa någon fråga överhuvud taget som har med läraren att göra?

 9. Janne

  Visst är det betygssättning! Vad skulle det annars vara? Genomförs utvärderingen dessutom anonymt så kan den användas mot lärare som inte är “omtyckta”.

  Jag vill ha en rak och öppen kommunikation med eleverna och ingen klassisk tvättstugeretorik a la “Jag vet vem du är som inte har städat efter dig!”. Jag lovar att många elever säger till om något är tråkigt, orättvist och dåligt. Dessutom tråkar vi ut elever med alla utvärderingar som inte leder till något. Jo förresten! Merarbete för läraren.

 10. Rektor

  Vi har uppenbarligen inte samma syn på skola. Men, Janne, hur löser du det att vi enligt LPF/LPO skall utvärdera vår undervisning?

 11. Jakob

  Men vad händer med betyget som eleverna ger?

  Själva poängen med betyg är väl att de ska fungera som en kunskapskontroll som används för framtida studier eller arbete?

  Det kanske borde vara upp till varje enskild lärare att bestämma huruvida de vill ha ett betyg. Då i så fall, för att stoppa in i sitt CV.

 12. Filippa

  Hihihi! Tänk – en gång fick jag ett sådant fantastisk kursutvärderingsresultat. Det var ett år då min tjänstefördelning var underbar. Eleverna var supernöjda. De hade lärt sig massor – Odysseusanalysen, Strindbergsundervisningen, rollspelet, filmerna, resereporgagen var kanon och jag var superläraren nr ett. Ibland när jag haft en dålig dag tar jag fram sammanställningen av den utvärderingen (som jag som vanligt lämnade in till min rektor utan att jag fick någon som helst reaktion, snyft) och tänker att jag är nog inte så dålig ändå.

  Men att stoppa in den i mitt CV. Fniss. Den är nog knappast representativt för mig som lärare. Vår “kompentens” som pedagoger är så starkt förknippad med skolans resurser och våra möjligheter att göra ett bra jobb… Svårt detta.

 13. Jakob

  Varför då detta prat om ett betyg på läraren? Det duger gott med en analys av en utvärdering i så fall. Betygen är ju där för att skapa någon typ av mätbarhet av kompetens som man kan jämföra med andra.

 14. Rektor

  Jag förstår fortfarande inte varför ordet betyg finns kvar i debatten. Utvärdering verkar alla vara överens om att det är viktigt. Om man har svaga skolledare som ej tar sitt ansvar för kvaliteten på allvar och ej bemödar sig att granska utvärderingarna bör man ge hals kring detta. Du borde fått massor av beröm kring dina fina utvärderingar Filippa! Liksom alla andra som har jobbat framgångsrikt (det skulle innebära att man inte bara gav rektor, städ, kansli med mera en blomma vid avslutningen utan att man, kanske enskilt, gav denne beröm om det vore förtjänt).

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.