Skolan ska ”vila på demokratiskt grund”. Fast inte praktiken.

Publicerad 30 december, 2010


Bild: STOCK.XCHNG

Läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna inleds med en formulering vars innebörd är att skolan skall vila på en demokratisk grund. Men hur demokratisk är den svenska skolan egentligen och hur väl respekteras grundläggande fri- och rättigheter i den svenska skolan?

I en undersökning från Lärarnas Riksförbund så svarade nästan 70 procent av lärarna som är anställda på friskolor och 53 procent av de kommunala lärarna att de inte skulle våga uttala sig offentlig i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare eller skola.

Det kan inte och ska inte vara acceptabelt att det ser ut så här i en demokratisk stat som Sverige. Detta handlar om en av de mest grundläggande fri- och rättigheterna, nämligen rätten att fritt prata med media. Men det är inte bara rätten att fritt tala med media som inskränks i skolan. Såväl lärares som elevers yttrandefrihet och tryckfrihet inskränks. Det handlar bland annat om att en av de stora skolkoncernerna.

Academedia, tvingar sina lärare att skriva på en långtgående tystnadsplikt och det handlar om att elever som deltar i ämnet Livskunskap inte får tala om vad de gör i samband med undervisning i Livskunskap hemma eller i något annat sammanhang. På Tolvåkerskolan i Kävlinge har man skrämt upp lärarna så till den milda grad att ingen vågar säga någonting. Detta har skett genom att de som kritiserat ledningen på skolan har fått gå.

Det ser dessvärre lika illa ut i skolan när det gäller skyddet för den personliga integriteten. Allt fler skolor sätter upp kameraövervakning, något som är mycket integritetskränkande. Man har också börjat med slumpvisa drogtester av elever. För att dessa slumpvisa drogtester inte skall anses stå i konflikt med Regeringsformen så hänvisar man till att dessa slumpvisa drogtester är helt frivilliga. Men stämmer det verkligen att dessa är frivilliga? Vid en närmare granskning visar det sig att det skolorna säger om frivillighet i många fall inte stämmer i praktiken.

Vi kan ta Ekerö kommuns drogpolicy som exempel här. I deras drogpolicy kan man läsa: ”Kan inte misstankarna undanröjas t.ex. genom att eleven genomgår droganalys för att befria sig från misstankar, så måste rektor anmäla misstanke om drogmissbruk hos elev till socialtjänsten.”

Här får eleven i princip välja mellan att ta ett integritetskränkande drogtest eller att bli anmäld till socialtjänsten. Det är knappast att kalla för ett frivilligt drogtest. Men det som kanske är ännu allvarligare med denna formulering, liknande formuleringar finns i många skolors drogpolicys, är att man i princip upphäver den enskilde elevens rätt att bli betraktad som oskyldig till motsatsen har bevisats. En princip som är helt nödvändig för att den enskildes rättssäkerhet ska finnas.

Men det är inte bara eleverna som drabbas av integritetskränkningar i skolan. För arbetsgivare har nämligen den fulla rätten att övervaka till exempel vad de anställda skickar för e-post eller gör på Internet och i sociala medier.

Striden om demokratin är inte över, den har precis börjat, och vi lärare kan, om vi bara vill, spela en nyckelroll för att föra Sverige i en riktning som innebär att vi förstärker den svenska demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna. Om vi ska vinna kampen om demokratin så måste vi kämpa varje dag, varje minut och varje sekund. Det är dags att vi vaknar upp och säger stopp nu till de som vill införa en omfattande övervakning av oss svenskar, genom lagar som FRA-lagen, Datalagringsdirektivet och IPRED. Striden om demokratin kan inte vänta till imorgon. Då kan det vara försent.

Då kan vi stå i en totalitär polisstat där övervakningen av oss medborgare är mycket omfattande. Situationen för mänskliga fri- och rättigheter i den svenska skolan är inte bra och den blir allt värre.  

Fredrik Karlsson, Helsingborgs kommun, Lärarstudent
Blogg: http://blogg.aftonbladet.se/frekar06

7 kommentarer till “Skolan ska ”vila på demokratiskt grund”. Fast inte praktiken.”

 1. Anders

  Fredrik, jag håller med dig om det inte alls är bra med dessa tendenser i samhället. Men drar du inte lite väl stora växlar över det?

  Vad det gäller arbetsgivarens möjligheter till att övervaka anställdas aktivitet på internet gäller det bara i tjänsten. Vad anställda skriver på sin fritid har arbetsgivaren ingen rätt att lägga sig i.

  Hälsningar
  Anders

 2. Bombadill

  En av de saker som lockat mig till skolan är känslan av att slippa munkavel. Självklart finns det begränsningar men att lämna utrymme för elevernas åsikter är en begränsning som bara stärker en liberal människas känsla av frihet. Frihet tillsammans är skönt och frihet med respekt för andra är den riktiga friheten.

  När jag läser det här blir jag sorgsen. Det är ett angrepp på kunskapens kärna.

 3. frekar06

  Anders: Nej. De växlar jag drar är inte för stora. Det är ett oerhört allvarligt läge nu. Arbetsgivarna kan i princip fritt inskränka dina grundläggande fri- och rättigheter på arbetsplatsen och staten tar en allt större frihet att inskränka grundläggande fri- och rättigheter. Det är ingen utveckling vi kan acceptera!

  Frekar06

 4. Skolan som demokratins grund « Tankar om skolan i media

  […] en intressant krönika av lärarstudenten Fredrik Karlsson med titeln Skolan ska ”vila på demokratiskt grund”. Fast inte praktiken tas den känsliga frågan om yttrandefriheten och skolans demokratiska grund […]

 5. Junitjej

  Jag önskar dig ett riktigt GOTT NYTT ÅR!!
  Visst skulle det vara galet ifall eleverna satte betyg på lärarna?
  http://junitjejen.se/vakna-maud/

 6. Ung Media

  Mer om yttrandefrihet i skolan, ur unga journalisters perspektiv: http://www.journalisten.se/debatt/27277/aer-du-yttrandefri-lilla-vaen

 7. Nike Requin

  ur unga journalisters

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.