– Vi är världens bästa skola! Om vi får säga det själva. (Vilket får, tack och lov!)

Publicerad 29 augusti, 2010

Ibland roar jag mig med att gå in på skolors hemsidor. Det är både uppfriskande och skojigt om man är lagd åt det cyniska hållet. Det är jag. Alltså går jag in på en upphaussad skolhemsida där reklamfraserna slåss om utrymmet med urlarviga köpe-bilder på lyckade studenter, fnissar litet, tar en klunk ljummet kaffe och klickar mig in på nästa hemsida får att få ännu en dos hysteriska pr-floskler kastade i ansiktet.

”Fantastiska Skolan – skolan där allting händer!” ” Brabrabra-skolan – vi ger dig nyckeln till framtiden!” ”Superbästaskolan – utbildning för dig som vill ha möjligheter!” Knurribluttskolan – vi vet vad just DU behöver!” osv, osv.

-Höhö, säger jag då. För jag har inga tonåringar som ska välja skola. Än. Om jag däremot skulle vara förälder med en unge i 16-årsåldern skulle jag slita mitt hår. (Han är bara 15 – gulp, om ett år gäller det!)

För det är mycket riktigt som Kjell-Olof Feldt, ordförande för Friskolornas riksförbund, hävdar, att det idag behövs en öppen och samlad kvalitetsredovisning av våra skolor där andra faktorer än elevernas betyg räknas in. Problemet är att kvalitet är svårmätbart men på en konkurrensutsatt och aggressiv marknad där skolorna själva står för skolpresentationerna – den ena mer fantasifull och vidlyftig än den andra –  måste vi inse att något annat måste till, även om mätinstrumenten blir litet trubbiga. En skolornas Råd & Rön skulle inte vara helt fel!

Självklart finns det många faktorer man kan granska och redovisa: Antalet lärare, deras kompetens (här menar jag att en obehörig men högskoleutbildad lärare också ska ses som kompetent!) fortbildningsintresset hos lärarkåren på skolan, hur väl lärarna dokumenterar (och visar kunskap om) elevernas kunskaper i relation till mål och kriterier, hur väl lärarnas examinationsuppgifter stämmer i relaktion till mål och kritierier, om skolan har skolsköterskor, kuratorer, antal bibliotekarier, pengar som går till biblioteket, samt hur många som lånar böcker på skolans bibliotek (jo, det hävdar jag handlar om kompetensen hos bibliotekspersonal och lärare. )

Därtill kan man naturligtvis titta på resultatet på nationella proven men denna faktor skulle jag ta med en nypa salt. Själv rättar jag mina prov någon gång mellan klockan 21.00 och 23.00 när barnen lagt sig, under två veckors tid eller duttvis när jag hinner mellan lektioner och knackningar på lärarrumsdörren. På vår skola har vi alltså mycket liten tid att diskutera tveksamma bedömningar. Kanske förhållandena kring rättningen av nationella proven kunde vara ytterligare ett kritierium?

Andra spännande kvalitetsfaktorer skulle kunna vara om skolan har en matsal och en idrottshall, hur väl personal och lärare trivs, om skolan har resurscentrum och läxhjälp, hur skolpengen används, hur stora elevgrupper man har som max (själv ska jag i år ha två grupper i svenska som andraspråk med hela 31 elever i varje grupp – LÄRARE KAN trolla med knäna, helt uppenbart! :-()… Ja, jag kan  gå på i oändlighet.

”De öppna redovisningar av kvaliteten som vi vill skapa för landets skolor ska vara ett grundmaterial för att elever och föräldrar ska få möjlighet att jämföra kvaliteten i landets skolor inför sitt skolval”, säger Kjell-Olof Feldt.

Jag håller med. Ett mycket bra förslag som skulle kunna vara oerhört värdefullt för föräldrar och elever. Till skillnad då från alla ljugarbänkshemsidor vi idag är hänvisade till!

Filippa Mannerheim

2 kommentarer till “– Vi är världens bästa skola! Om vi får säga det själva. (Vilket får, tack och lov!)”

  1. Micke

    Det där med jämförelsemöjligheterna är väldigt intressant. Man kanske ska rikta denna frågeställning till föräldrar med barn i småskolan, som kommer att behöva ta dessa beslut om fem-tio år. Jag är själv i den sitsen och hade gärna engagerat mig om det bara funnits ett forum för det.

  2. Barbro Kalla

    Att bara ha betygen som mått på kvalitet och framgång räcker verkligen inte och jag blir så glad när jag läser detta. Det är en spännande fråga som ni tar upp om vad man borde mäta, bedöma och berätta om, egentligen.

    Värdegrunden kommer att förtydligas utifrån den nya skollagen. Kraven på systematiskt kvalitetsarbete kommer också att förstärkas. Detta är något som också näringslivet står inför idag. Att beskriva och bevisa vad som egentligen visioner och värdeord står för. Här finns gemensamma lärande resor att göra.

    Än mer spännande blir att se hur planerna för att vägen fram till målen ska bli lättare för alla pedagoger kommer att stakas ut. Denna fråga är inte bara viktig för de blivande väljande eleverna och föräldrarna utan också för oss alla andra som vill det allra bästa för de som ska ta över.

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.