Skolungdomar kan inget om Internet

Publicerad 2 augusti, 2008

Bild: stock.XCHNG

Jag hittade, genom Beta Alfa, en brittisk studie om ungdomars kunskaper om nätet (läs den som pdf här). Inte helt förvånande visar den att många ungdomar idag inte allt behärskar eller har kunskap om nätet. En vanlig myt är att just de har koll på nätet och verkligen vet hur man ska hitta olika saker där.

 

Jag har på senare tid undervisat gymnasieungdomar som alla går tekniska eller IT-inriktade utbildningar. De kan märkligt nog inte alls mycket om vare sig informationssökning eller hur man går tillväga för att finna specifika saker på nätet. Då är detta ändå ungdomar som läser utbildningar med tydlig inriktning. Jag kan inte föreställa mig hur det är på andra utbildningar.

 

DN rapporterade nyligen att allt fler (fri-) skolor väljer att slopa biblioteken. Troligtvis anser de att datorn ger eleverna all information de behöver. Det är ju populärt att muta eleverna med en egen laptop på vissa skolor. (Ett tips är att man förbjuder eleverna att installera program på datorn, annars kommer den att användas som speldator och inte som hjälp i studierna!). Jag är själv positivt inställd till att använda nätet som huvudkälla, men detta kräver givetvis att man också behärskar den svåra konsten att söka efter informationen.

 

Internet är idag fullt med sökmotorer av olika slag. Dessutom finns det hur många superbra databaser som helst som är överfyllda med information och kunskap inom olika områden – men det gäller att veta hur man hittar dessa. Jag frågade eleverna jag undervisade vilka databaser och sökmotorer de kände till på nätet. Föga förvånande var svaren lite trevande "Google…"Många av eleverna likställer ordet sökmotor med Google. De saknar helt enkel kunskap om hur de ska kunna hitta information. Naturligtvis hittar man massvis på Google med, men tänk all information som inte finns med i dessa sökningar som kanske skulle behövas.

 

En annan sak är att alla – då menar jag ALLA – elever använder Wikipedia som primärkälla. På frågan om de läst källkritik så svarar de: ”Ja visst, det har vi. Vi vet att man kan ändra på Wikipedia och så, men det finns ju ingen annan information.”, Jag är i och för sig väldigt positiv till Wikipedia. Där finns det hur mycket nyttig information som helst, men problemet är fortfarande att den inte riktigt kan accepteras som 100%-ig källa.

 

Du som lärare: säg att eleverna inte får använda sig av Wikipedia nästa gång de gör ett arbete så får du se hur det går. Tidningen Nature har skrivit en rad intressanta artiklar om detta, som är väldigt läsvärda.

 

Det är tydligt att allt fler elever använder sig av nätet för informationssökning samtidigt som de i princip helt saknar kunskaper i hur man hittar och hur man söker information. Därför tycker jag att Skolverket absolut borde införa en kurs som heter ”Informationssökning på Internet” eller liknande och som borde vara obligatorisk för alla gymnasieelever. I annat fall tycker jag de borde få en viktigare del i kanske samhällskunskapen (för dem som inte läser några dataämnen). Om ni har missat det så är Internet det viktigaste mediet idag vad gäller att hitta information, eller i vilket fall är det så hos ungdomarna.

 

Det vore heller inte helt fel att ha informationssökning på internet med som en del av lärarutbildningen, men det är nog en utopi. Först måste väl lärarutbildningarna acceptera att det finns datorer och att dessa är ovärderliga verktyg.

Jon Lindholm, som tycker att Skoverket bör agera. 

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.