Enkät med bakomliggande syften?

Publicerad 20 augusti, 2008

Kritik riktas nu mot Forum för levande historias kunskapsenkät, där lärare svarade på frågor om Förintelsen. Frågorna anses vara alltför detaljerade för att kunna säga något om lärarnas kunskaper. Levande historia tillbakavisar kritiken. Läs mer här.

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.