Dialog var ordet, sa Bull. Med eller utan burka!

Publicerad 30 augusti, 2010

Fy attan om Alliansen vinner valet… Vad ska vi på DagensSkola då göra av alla våra hundratusen burkor och niqabar? Men ”undervisning är dialog” enligt Björklund så det är bara att skänka dem alla till Erikshjälpen bums. DS kan dock skvallra litet från en insideskälla om att är det något alliansen haft stora problem med så är det majorens egen ovilja till just DIALOG. Och han bär inte ens burka…

16 kommentarer till “Dialog var ordet, sa Bull. Med eller utan burka!”

 1. frekar06

  Dialog är inte Björklunds starka sida. Han hade ju för ett slag sedan en öppen konflikt med Tolgfors (försvarsministern) om försvarspolitiken. Vi får väl se vem som tar hem makten. Själv kommer jag stödja Piratpartiet som är det enda partiet med en politik för att skolan skall anpassas till kunskapssamhället och det digitala samhället på Internet.

 2. filippa

  Ha, intressant frekar06! Måste säga att det tar emot att vara vänster idag eftersom vänsterblocket är så vansinnigt irriterande passivt, lojt, tråkigt, gammalmodigt, förlegat… 🙁 Men jag vill liasom inte heller montera ned hela välfärden så… Svårt.

  Vad gäller Björklund och dialog, har jag från en säker källa inom politiken hört att han är fullkomligt omöjlig att samarbeta med. En riktig bråkstake alltså. Det hade nog blivit skamvrån direkt om han infört samma regler för politiker som han vill införa för våra elever, hehe. 🙂 Men vad vet jag – han kanske är from som ett lamm och bara missförstådd…

  Sedan bukar man ju säga att de som haft en dålig barndom ofta väljer att bli psykologer, liksom för att fylla ett tomrum hos sig själva. Därför undrar jag i mitt stilla sinne hur majorens egen skolgång såg ut… Hm…Kan inte varit så himla mycket ordning och reda… Stackarn…

 3. frekar06

  Han påstod själv i utfrågningen att han gått i ”flumskolan”. Då kan man ju undra om han gått i en skola med de kursplaner som han själv nu ska införa. För det är flumskola om något!!

 4. Lövet

  Jag har letat efter ett ställe där jag kan öppna upp denna frågeställning utan att bli alltför off-topic. Jag provar här:

  Skulle ni som är mer initierade än jag kunna utveckla er syn på regeringens förslag om att föreskriva att ”eleverna tidigare än idag skall möta lärare med ämneskompetens” och hur detta skall kunna ske. Den enkla lösningen som de flesta kommuner verkar gå på är att flytta 6:orna till högstadieskolorna.

  I min hemkommun är det dock långt ifrån en uppenbart bra lösning. Miljön för eleverna är på högstadieskolorna här är i flera fall fullstädnigt undermålig med våld och kränkningar dagligdags, utan att lärare och skolledning ingriper – i något fall är det så allvarligt att lärarkåren kapitulerat och ”låst in” sig på kollegierummet.

  Att skicka upp 12-åringar hit vore sannolikt direkt kontraproduktivt.

  Finns det några erfarenheter av F-5, 6-9-skolor och hur övergången kunde hanteras, eller är detta ytterligare ett populärvetenskapligt hugskott i floran av – sannolikt välmenande men mindre kunniga – förslag?

 5. Ma

  Dialog är väldigt svårt med en burka emellan två ansikten. Jag som undervisat en burkabärande elev upplever det som ett stort problem, och även många andra, både elever och andra lärare, med mig. Det är klart att det inte är ett problem för de som aldrig åker ut till förorten, i en innestadsskola ser man sällan burka.

  Man kan tycka vad man vill om Björklund och hans kommunikationsförmåga, men blanda inte ihop den synpunkten med frågan om att kunna identifiera människor du vistas i samma rum med.

 6. Filippa

  Hej Ma!

  Tack för ditt inlägg här på DS.

  Jag har själv aldrig undervisat en elev som burit burka även om jag jobbar på en mångkulturell skola. Men jag kan så väl förstå ditt resonemang och har själv resonerat just så. En väninna frågade mig då: Vad är bäst? Att eleven (flickan!) får undervisning och träffa många olika kamrater och lärare eller att hon tvingas bort från skolan av dig som lärare för att du tycker att det är ett problem?

  Jag funderade jättemycket på den frågan. Jag kom fram till att det nog fortfarande är ett stort problem att som lärare försöka undervisa en person som täcker hela sitt uttryck. Men ett långt större problem är det om en flicka som täcker hela sitt uttryck inte får undervisning!

  Så tänkte jag. Skulle vara jättespännande att höra vad du själv tycker eftersom du haft erfarenheten av att undervisa en flicka med burka.

  Och sedan gillar jag ju att raljera litet – problemet är minimalt i Sverige idag! 🙂

  Varma hälsningar Filippa

 7. frekar06

  Ma.

  Intressant ståndpunkt. Men jag delar verkligen inte din ståndpunkt. Att tillåta rektorer att bestämma om förbud mot burka/Niqab står i direkt strid med Religionsfriheten, som är inskriven i såväl grundlagen som i Europakonventionen. Låt oss anta att vi förbjuder burka/niqab i den svenska skolan. Vad kommer därefter? Vilken religiös klädsel är det som ska förbjudas härnäst? Nej, dörren för inskränkningar i Religionsfriheten ska hållas helt stängd. Religionsfriheten är nämligen en grundbult i den svenska demokratin och ska inte inskränkas. Att det finns rektorer därute som inte har förstått vad demokrati handlar om är uppenbart. Men dessa rektorer ska hållas mycket kort och ska vara så hårt reglerade i Skollagen att de inte kan ställa till med något när det gäller våra demokratiska rättigheter och den demokratiska värdegrunden. /Frekar06

 8. Ma

  Visst är problemet minimalt i Sverige i dag, men det är ett problem och det känns stort när man möter det ”ansikte mot ansikte”.
  Och visst tycker jag, som alla andra (?), att alla elever inklusive de som bär burka/nigab ska ha rätt till undervisning och möjlighet att träffa sina vänner. Men är det så enkelt att det bör stanna här? Jag misstänker att många inte vågar diskuttera frågan i rädslan av att kallas för rasister, för frågan är så himla infekterad i dagens Sverige.

  Burka-/nigabbärande kan, inte minst tillsammans med andra tecken såsom frånvaro från skolgymnastiken, sim- och sexualundervisningen, vara ett tecken på hedersrelaterad problematik. Om det är så är det skolans ansvar att agera.

  Sedan finns det en annan aspekt i denna dilemma. Vad skulle vi tycka om en kille kom till klassrummet med en rånarluva på sig? Eller till en tenta på Universitetet? Hur identifierar vi dessa människor? Och hur vet vi om det är en kvinna under burkan? Det händer faktiskt att krigande soldater, torpeder och kriminella täcker sitt ansikte, dels för att inte kunna identifieras men också för den hotfulla effektens skull.

  Tillåter man nigab och burka får eleven möjlighet till skolundervisning vilken är en allmän rättighet, men med påföljden är att det blir omöjligt att identifiera eleven med säkerhet. Burka-/nigabbärande kan av många upplevas som kvinnoförtryck och är en symbol som uttrycker kvinnans skyldighet att inte utsättas för mannens blick. Så tillåter skolan burka/nigab tillåter skolan även kvinnoförtryck, kan man tycka. Men minskar förtrycket om man inte låter eleven att komma till skolan överhuvudtaget?

 9. Rektor

  Med det sagt, Frekar, menar du att alla tolkningar, oavsett vilken, är ok och korrekt? I Koranen står ingenting om att skyla dina ögon/ansikte. Skall vi acceptera den tolkning som mycket, mycket få menar gälla eller skall vi säga att just den tolkningen är inte religiöst påkommen utan kulturellt betingad. I så fall, om vi accepterar alla tolkningar, så kan ju en ny religion påbjuda annan kläddräkt som kräver att du, som ett extremt exempel, skall ha hakkors på dig. Då krockar det mot annan lagstiftning. Hur gör vi då?

  Med detta sagt menar jag att Burka ej är ett religiöst plagg utan ett kulturellt fenomen och i och med att det inte går att förena med den typ av undervisning vi har i våra klassrum så är det en självklarhet att rektor, i kommunikation med sin personal, förbjuder den klädseln. Dock klarar jag av att göra det utan att ha en direkt lagstiftning som säger att Burka inte accepteras.

 10. Ma

  Det är självklart att varken skolan eller samhället ska lägga sig i hur människor klär sig, så länge människorn i fråga går att identifiera, tycker jag. Jag har inga som helst problem med slöjor, turbaner och andra etniska plagg lika lite som jag har problem med punkare, hippies eller brats.

  Religionsfrihet är en mycket viktig demokratisk rättighet, men det innebär inte att vi kan tillåta vad som helts i religionens namn. Om det vore så skulle allt vara tillåtet, för i så fall skulle man bara kunna ”starta” en religion.
  Ett exempel: månggifte praktiseras i en del muslimska samhällen men är inte tillåtet i Sverige. Ingen ifrågasätter det. Vad är skillnaden?

 11. frekar06

  Rektor.

  Du skriver: ”Med detta sagt menar jag att Burka ej är ett religiöst plagg utan ett kulturellt fenomen och i och med att det inte går att förena med den typ av undervisning vi har i våra klassrum så är det en självklarhet att rektor, i kommunikation med sin personal, förbjuder den klädseln.”

  Det förvånar mig att du i princip anser dig ha rätt som rektor att ställa dig över vad som föreskrivs i 1 kap 2 § i Skollagen, Läroplanen, 2 kap 1 § i Regeringsformen och Europakonventionen genom att förbjuda att ett visst religiöst klädesplagg (i detta fall Burka/Niqab) i skolan. Av Läroplanerna framkommer:

  ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen
  (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).”

  Sen när är inte religionsfriheten en grundläggande demokratisk värdering? Nej. Jag kan inte se att ett förbud mot burka/niqab eller annat religiöst klädesplagg är förenligt med Skollagen, Läroplanen, religionsfriheten i Grundlagen och i Europakonventionen.

  Det är uppenbart att det är en lång och besvärlig kamp som kommer behöva föras här för att återupprätta den demokratiska värdegrunden i den svenska skolan. Jag tänker stå fast vid min övertygelse om att det är fel väg att gå att förbjuda religiös klädsel. Jag kommer aldrig någonsin heller att vika ner mig en tum när det gäller försvaret av mänskliga fri- och rättigheter, där religionsfrihet är en sådan viktig rättighet. Det finns inte utrymme hos mig för att kompromissa om våra grundläggande mänskliga rättigheter. Det var också därför jag röstade på det enda partiet som idag inte kompromissar om mänskliga rättigheter och integriteten, nämligen Piratpartiet. /Frekar06

 12. Rektor

  Frekar, din argumentering framhärdar i att Burka är ett religiöst plagg. Kanske jämförbart med en Kippah eller en huvudduk. Men så tolkar inte andra det. Har du företräde eller andra? Det kan vi diskutera i all oändlighet men som jag ser det så strider ej ett förbud mot Burka mot vare sig grundlag, skollag eller annan lag. Detta inkluderar de paragrafer du lyfter fram som mer handlar om att vi ej kan tillåta att en persons religiösa övertygelse skall påverka till exempel en skolgång.

  Med detta sagt tycker jag fortfarande att det är en väligt stor åtgärd att lagstifta mot detta. Jag tycker att en skolas egna ordnings och trivselregler enkelt kan komma till rätta med detta om man anser att det är ett problem.

 13. Marianne

  Vems demokratiska rättigheter är det du försvar Frekar? Inte är det kvinnans i alla fall. Din ”värdegrund” är mannens översittarvärdegrund.

 14. frekar06

  Rektor.

  Varken du eller jag som lärare har någon som helst rätt att sätta oss över det som står i läroplanen om den demokratiska värdegrunden. Det innefattar att förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter, såsom religionsfriheten, hos eleverna. Det är dags att återupprätta den demokratiska värdegrunden omgående. Dessutom står jag fast vid att förbud mot religiösa klädesplagg inte är förenligt med bland annat Europakonventionen.

  Marianne.

  Gör dig inte dummare än vad du absolut måste vara. Är det att värna kvinnans rättigheter att förbjuda någon som vill ha burka/niqab på sig att bära denna? Jag värnar alla människors lika värde och allas våra demokratiska rättigheter. Med andra ord så accepterar jag inte att inskränkningar i religionsfriheten införs, vilket förbudet mot burka och niqab är.

 15. Marianne

  Frekar.
  Att bära burka innebär att visa underordning inför män. Det är inte demokratiskt. Och jag är inte dum, men jag skulle önska att du inte gjorde dig elakare och arrogantare än vad du absolut måste vara.

 16. frekar06

  Marianne.

  Det är ingen underordning inför män om kvinnor som själv vill bära burka eller Niqab väljer att göra så. Kvinnor blir förtryckta av sådana här förbud däremot. För det innebär att man tar bort kvinnors frihet att ha på sig burka eller niqab om denne vill detta. Det är upp till den enskilde individen om denne vill bära burka eller niqab. Dessutom har vi som sagt religionsfrihet i det här landet. Kvinnor som vill ha burka eller niqab ska således ha full rätt att göra så. Som jag ser det så måste vi tolerera att det finns de människor som vill ha klädesplagg som vi inte skulle bära själva. Majoriteten skall inte förtrycka minoriteterna. Att påstå att jag inte försvarar alla människors lika värde och lika demokratiska rättigheter är nonsens (ett snällt uttryck i detta sammanhang). Som jag skrev i en tidigare kommentar så röstade jag på Piratpartiet. Det är det enda partiet idag som aktivt och konsekvent verkar för demokrati och mänskliga fri och rättigheter. De gick till val på det mest liberala och frihetliga manifestet som något parti har gått till val på i modern tid.

  /Frekar06

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.