Bra att studenter betygsätter sina föreläsare på nätet

Publicerad 2 mars, 2009

 

Det finns många anledningar till varför sajten ”studentertyckertill.se” bör vara godtagbar. Ur ett demokratiperspektiv är det självklart att studenter ska ha rätten att evaluera de tjänstemän som agerar som deras föreläsare. Dessutom bör anmärkas att studenter faktiskt är konsumenter, och det pris man betalar för sin utbildning i form av lån från CSN gör det givet för mig som student att vi ska få tillåtelsen att informera framtida studenter om våra erfarenheter från kurs, program samt även föreläsare.

 

Att tjänstemän utvärderas offentligt är först och främst inget nytt fenomen. Liknande sajter har funnits under en längre tid i bl.a. USA, England och även i Tyskland. Här i Sverige har vi i drygt ett år haft möjligheten att betygsätta läkare. Därtill finns det även sajter där man kan betygsätta produkter och enskilda företag i konsument anda, och studenter är, när allt kommer omkring, konsumenter!

 

Om privilegiet till att betygsätta tjänstemän ska vara selektivt då bör det vara acceptabelt när det kommer till betygsättning av föreläsare. En utbildning är för de flesta studenterna den största investering de gör i sina liv och det borde inte enbart vara en självklarhet med bättre vägledning, utan en rättighet. Jag förstår lärare som känner sig lite illa till mods med att bli betygsatta speciellt med tanke på den subjektivitet som kan smyga sig in i omdömena. Men är det någon som kan påstå att universitetens egna kurskataloger är helt objektiva? Nej, de kan som bäst beskrivas med det engelska ordet ”infomercial” d.v.s. reklam inbäddad med information.

 

Personligen anser jag att diskussionen runt sajten studentertyckertill.se har varit snedvriden. Många verkar uppfatta sidan som en ersättning till de konventionella informationskanalerna. Jag skulle istället vilja hävda att sajten fungerar bäst som ett komplement till de nuvarande verktygen studenter har att förlita sig på inför sitt livs största val. Kritiken om att ”det finns risk för att det blir fel om studenter väljer utbildning efter lärare” är utan tvekan korrekt. Men sajten ska fungera som ett yttermera förenklande av detta val och inte som den definitiva auktoriteten på den utbildning man väljer; ty om jag baserar mitt regeringsval enbart på den information jag får genom etermedian utan att ens snegla på partiernas programförklaringar då kan det också lätt bli fel.

 

Det centrala här är väl hur studenter väljer att ta till sig informationen och hur de bearbetar den. Som student är det imperativt att få den kunskap som krävs för att på ett kritiskt sätt kunna analysera olika förhållanden och sakfrågor. Det är en av grundpelarna i universitetsutbildningen. Att sedan påstå att studenter inte är befogade eller har rätt kompetens att betygsätta sina lärare faller mig ofattbart. Här har studenter fått ett verktyg där de kan pröva den kunskap som universiteten har till uppgift att förmedla nämligen insikten om hur man kritiskt evaluerar olika frågor.

 

Jag tror att vi i framtiden kommer att titta tillbaka till den här dagen och betrakta studentertyckertill.se som en självklarhet, speciellt ur ett demokratiperspektiv.

 

Peyman Razaghi

 

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.