Behöriga lärare stoppas av regeringen från att utöva sitt yrke

Publicerad 19 oktober, 2010

Skolminister Jan Björklund gav inte vid sin presskonferens om lärarlegitimationen en korrekt bild av vad lärarlegitimationen faktiskt innebär. De lärare som idag är behöriga redan, dvs. en lärare som har fullständig lärarutbildning och behörighet kommer inte att få legitimation om de inte har minst ett års anställning redan som lärare på heltid. Då får denne legitimation i sina ämnen. De lärare som däremot inte har ett års arbete som lärare på heltid i de ämnen de är behöriga för kommer inte att få legitimation och de kommer inte heller att få lov att undervisa från och med 1 juli 2012.

De har heller inte rätt till något provår som ger rätt till legitimation. Det provåret är helt tillägnat de som har gått den nya lärarutbildningen. Om min och uppenbarligen andras tolkning av propositionen stämmer så kommer en hel rad behöriga lärare i princip att bli stoppade från att utöva sitt yrke. Högskoleverket har i sin remiss yrkat på att förslaget om att införa lärarlegitimation i Sverige skall återremitteras därför att det är behäftat med flera stora brister. Högskoleverket sammanfattar i sin remiss sin kritik mot detta förslag på följande sätt:

Högskoleverket anser att de föreslagna ändringarna av författningen har stora brister, och knappast kommer att få önskad effekt. Det finns också omotiverade undantag. Inte minst det föreslagna introduktionsåret är förknippat med flera problem. Högskoleverket konstaterar också att de föreslagna ändringarna kan få stora negativa effekter för personer med utländsk lärarutbildning.

Eller med andra ord så borde förslaget aldrig lagts fram till riksdagen av regeringen i det skick som förslaget är i nu enligt Högskoleverket. Och det blir ännu värre. För Högskoleverket slår också i sin remiss fast att förslaget är ett hot mot den enskilde lärarens rättssäkerhet. Man skriver så här i remissen:

I paragrafen föreskrivs att det ska krävas ett introduktionsår för att få legitimation. Högskoleverket ser flera problem med denna konstruktion, och avstyrker att introduktionsår införs. Svårigheter att få en första anställning kan göra att lärare får vänta länge på att bli tillsvidareanställda. Läraren blir också utlämnad till en enskild rektor, vilket för med sig rättsäkerhetsproblem. Det bör vara en grundprincip att en godkänd lärarutbildning är en garanti för att studenten motsvarar kraven.

Slutsatsen av detta kan inte bli en annan än att regeringens proposition om införandet av lärarlegitimation och introduktionsår för lärare måste stoppas. Det är allvarligt att regeringen inte har gett en korrekt bild av innebörden av förslaget om lärarlegitimation. Det är också anmärkningsvärda brister som nu avslöjas i regeringens proposition om införandet av lärarlegitimation och introduktionsår.

Fredrik Karlsson (frekar06)

Lärarstudent, Helsingborg

Blogg: http://blogg.aftonbladet.se/frekar06

10 kommentarer till “Behöriga lärare stoppas av regeringen från att utöva sitt yrke”

 1. Bella

  Fyra år till med Björklund Och visar redan vad hans politik ställer till med…

 2. frekar06

  Du har så rätt Bella. Det var just för att visa på vad Björklunds förslag egentligen innebär som jag skickade in denna krönika. /Frekar06

 3. frekar06

  Högskoleverket skriver vidare i sin remiss:

  ””Av 10§ framgår att en legitimation kan återkallas om den legitimerade ”på grund av sjukdom eller liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande”. Ingen motsvarande grund finns för varning. Högskoleverket befarar att lärares rättsäkerhet kan komma i fara om de berövas sin legitimation utan att de faktiskt varit oskickliga (för då hade punkt 1 gällt), och utan att först ha varnats.”

  Med andra ord. Jan Björklund sade inte sanningen på presskonferensen när han hävdade att det bara var brottslighet och grov oskicklighet som skulle kunna vara skäl för tillbakadragande av lärarlegitimation. /Frekar06

 4. Intresserad

  Kanske har regeringen blandat ihop reglerna i sin sjukförsäkring med reglerna för hur man sparkar icke önskvärda somatiskt ”svaga” lärare. Vad är det för människosyn? Och vilken människosyn kommer de lärare att ha som ”passar in” i det systemet.

  Förutom att förslaget i sina omöjliga skrivningar visar prov på sällsynt styvkorkad dumhet (se gärna http://regeringensforslagomlararlegitimation.wordpress.com) , så blottar det även en människosyn som inte är förenlig med läroplanernas värdegrund. Åtminstone inte i dess nuvarande formuleringar (men dessa lär det väl raskt bli ändring på med Björklund vid ”utbildningsrodret”).

  Man undrar vad slags elitism det handlar om. Att Björklund själv inte direkt är något skolljus har man sedan länge förstått. Och att han nu även utnämnts till minister över den högre utbildningen och forskningen i det här landet är en veritabel katastrof.

  Som sagt, ett förslag som endast var förslaget i sin förljugna framtoning (vad blir det mer?). Istället för kompetenshöjande är det kompetenssänkande. Istället för rättssäkert är det snudd på olagligt iom att enligt Högskoleförordningen godkända och utfärdade yrkesexamensbevis ogiltigförklaras retroaktivt. Rektor som examinator är ytterligare ett katastrofalt korrupt inslag – att remissinstanserna inte haft mer att säga om det säger en del om rättsrötan som råder. Retroaktivt verkande lagstiftning, som att ogiltigförklara långa, akademiska yrkesutbildningar och göra examensbevis helt värdelösa, är mig veterligen inte lagligt,men det skulle inte förvåna mig om Lagrådet släpper igenom detta.

 5. Malla

  Hur kan man kontrollera om en lärare är behörig eller inte? Jag jobbar med en person som påstår sig att ha tappat bort sin examensbevis från 1980-talet. Är rätt så säker på att han aldrig tagit någon examen, och att det är därför han aldrig söker annat jobb. Någon betyg/examen har han aldrig lämnat in till kommunen.

 6. Anna

  Malla:
  Det finns ett utbildningsregister där alla examina som utfärdas i Sverige registreras. Självklart har också lärosätena uppgifter sparade på vilka som tagit examen. Precis som de också har kopior av uppsatser och examensarbeten sparade.

 7. Not #4 – Lärarbehörighet | Björn – om skola och utbildning

  […] Läser att De lärare som däremot inte har ett års arbete som lärare på heltid i de ämnen de är behöriga för kommer inte att få legitimation och de kommer inte heller att få lov att undervisa från och med 1 juli 2012. […]

 8. Hugo

  Det är kanon bra att, läraren får ett lärarlegg. Se på lagstifningen när det gäller högskola så man inte anställa lärare om man inte har rätt behörighet. Det är bra att vi får lite högre krav på oss när det gäller gymnasium och grundskolan.

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.