Gör EQ till ett obligatoriskt skolämne!

Publicerad 18 augusti, 2009

Bild: Stockh.xchng

 

”Fula bög damp unge!” Så vill vi inte att det skall låta på skolgårdarna runt om i landet. Barn kanske glömmer vad någon har sagt men sällan känslan över hur man kände sig.

 

Vi vet alla att i grund och botten spelar det egentligen ingen roll om man har trehundrasjuttio högskolepoäng för att få det där jobbet som man så önskar. Om man inte fungerar socialt. Hög social kompetens och god etik är ofta en härlig inträdesbiljett till yrkeslivet och andra trevliga sociala sammanhang.

 

Vi är förstås olika individer och det har vi all rätt att få vara, där vi också gradvis reagerar olika vid olika händelser. Men vi bör förstå varför vi reagerar som vi gör för att lättare förstå varandra.

 

Barn skolas tidigt in i interaktioner med andra barn och vuxna där lång samvaro med varandra på förskolan/skolan kan stundtals vara tröttsam då dagarna verkar bli längre och längre för de flesta.

 

De påtalas också ofta om mobbing, kränkningar och om komplexiteten kring utanförskap i media. Om barn som far illa. Riktigt illa. Barnens psykiska hälsa är i fara! Stress, stora barngrupper, press, snålt om resurser, tidspress samt andra faktorer som kan spela in. Detta är förstås allvarligt!

 

När jag arbetade som pedagog i de lägre åldrarna undervisade jag barn i åldern 6-12 år i etik. Ett ganska torrt och trist ord faktiskt om jag får tycka. Jag grävde länge i lärarrummet och skolbiblioteket bland böcker kring ämnet. Fann mest gammalt svart vitt material från tidigt 70-tal. Moraliserande och riktigt torrt tänkte jag. Hur entusiasmerar man små barn att gilla EQ? Jag skapade eget material och lärde mig mycket från hur barnen tänkte och reflekterade kring olika situationer.

 

EQ är ett välbekant begrepp liksom Livskunskap som redan är ett tillvalsämne på flera skolor runt om i landet. Därför tror jag att vi redan är på väg åt det hållet jag talar om. Vi måste väva in våra sinnen och känslor mer i skolvärldens alla ämnen. Hur ska man annars lära sig matematik och svenska om man sitter och funderar på vem man ska leka med på rasten.

 

”Utan våra känslor vet vi inte vilka vi är!”

 

Jag har stött på barn som är rädda för att gå på begravning för att de tror att kremering betyder att man bränner farmor i kyrkan. Vuxna använder ofta omskrivningar för att skydda barnet, vilket istället försvårar för barnet. Farmor har gått bort eller somnat in blir märkligt då vi använder oss av samma begrepp i andra situationer.

 

Om vi öppnar våra sinnen och lär barnen reflektera och massera varandra ökar också förståelsen för varandra. Vem vill slå en kompis på rasten som precis gett massage? Jag säger det med stor kraft och övertygelse att skolor som arbetar aktivt med EQ och SQ eller Livskunskap är vinnare i längden.

 

Det ger en ökad medvetenhet och kunskap. Det finns bevis på att det minskar våld, ger bättre studieresultat, har betydelse för akademisk framgång, lättare att identifiera sin egen och andras känslor, ökar kreativiteten, ökar förståelsen varför saker och ting händer, växer emotionellt och blir bättre på att lösa konflikter och så vidare.

 

Låt oss alla börja tidigt med våra barn och diskutera livets frågor LIVSKUNSKAP för att lära oss förstå omvärlden och få omvärlden att förstå oss bättre. Vilket skulle betyda att det för oss vidare framåt in i en mjukare och behagligare värld för oss alla!

Tack för ordet!

 

Charlotta Lagerberg-Thunes Beteendevetare med bakgrund inom förskola, grundskola samt BRIS, Göteborg

Driver www.popcornmannenpoppe.se 

 

9 kommentarer till “Gör EQ till ett obligatoriskt skolämne!”

 1. Jan Albinson

  Mycket klokt skrivet!

 2. sinikka naumanen

  Jag instämmer att detta var klokt skrivet!Att själv hitta på material som man tror att fungerar JÄTTEBRA!!
  Har själv försökt påverka skriva detta om individen istället för massan…vi alla befinner på olika nivåer i livscirklarna..har inget med åldern att göra..

  Man bör komma i kontakt med sina inre känslor och vi behöver undervisning alla!!om vi inte kan hitta detta i skolan, hos lärarna, hemmen, arbetsplatserna, vännerna, så är faktiskt böcker ett bra alternativ!!
  Har skrivit just om döden att vi sopar under mattan döden, så fort som möjligt för allt som är obekvämt vill vi förtränga-naturen är så…så har skrivit i min bok “HÄXKITTELN” om katolska seder mera här i landet..visa mer om döden..det är inte farligt att dö..det är mycket farligare att leva faktiskt! Sinikka Naumanen

 3. Charlotta Lagerberg-Thunes

  Hjärtans tack för positiv feed-back!!!

 4. sinikka naumanen

  Har redan kommenterat detta ämne men kom på att vill även tillägga attkanske VIKIGAST att lägga till i betygen som det var på min tid i Finland och kanske i Sverige med…Högst uppe på betygen stod dessa vikitiga saker:

  UPPFÖRADE
  KONCENTRATION
  sedan kom siffrorna( det var siffersystem då!

  För detta är JÄTTEVIKTIGT!! Står detta i betyget så skärper man sig mer!!
  Följden till detta är att det blir lungnare i klasserna och man kanske blir mer vårdad i sin språk!!Fula ord..tillhör ingenstans..hemmen , skolan alla vi bör inse detta och föregå med gott exempel att kalla flickor för HOROR i 12 års åldern o killar för bögar samt allt annat Vem kan stå bakom detta utan att inte reagera!?
  Jan Björklund ska ha all HEDER att han försöker vara hårdare till skolans regler!Håller med honom min åsikt är att tolelerar vi allt och inte gör något ja…då är vi MEDSKYLDIGA till detta..detta sätter jag som likhetstecken att man inte bryr sig. mvh. sinikka Naumanen

 5. sinikka Naumanen

  Allt börjar med Ordet RESPEKT!!
  har man inte ordet respekt i sin vokabulär detta gäller i stort sått ALLT i livet!
  Speciellt i solan man skall respektera TIDERNA, man ska respektera lärarna, man skall respektera klasskamraterna, respektera reglerna, respektera eleverna…men om men inte FÖRSTÅR vad Ordet bär med sig ja då måste man förklara till alla vad detta är !SE UPP TILL NÅGOT SOM ÄR GOTT!!! Så lägg till i betyden Respekt, koncertratuion samt uppförande…..tips till Skolverket!!Sinikka Naumanen författare

 6. Sinikka Naumanen

  Allt börjar med Ordet RESPEKT!!
  har man inte ordet respekt i sin vokabulär detta gäller i stort sätt ALLT i livet!
  Speciellt i solan man skall respektera TIDERNA, man ska respektera lärarna, man skall respektera klasskamraterna, respektera reglerna, respektera eleverna…men om men inte FÖRSTÅR vad Ordet bär med sig ja då måste man förklara till alla vad detta är !SE UPP TILL NÅGOT SOM ÄR GOTT!!! Så lägg till i betyden Respekt, koncertration samt uppförande…..tips till Skolverket!!Sinikka Naumanen författare

 7. Lövet

  Jamen nu visar ju statistiken att det snarare är på det här viset:http://www.dn.se/nyheter/sverige/program-mot-mobbning-sagas

 8. Charlotta Lagerberg-Thunes

  HEJ Lövet!
  Det är jätteledsamt att material som skall tillämpas för att stötta och förebygga ohälsa hos unga istället blir kränkande eller flummigt!

  Tanken med livsfärdighetsövningar är ju för att stärka och för att minska mobbing, ohälsa och istället värna om det mjuka värderna. Jag arbetar inte med EQ eller Livskunskap i den bemärkelsen och inte heller med större barn. Jag vänder mig till barn i 5-9 års ålder och genom sagor som berättar sig in i livet kan man öppna upp till diskussion. Mer så! Min grundtanke är att kombinera inlärningen med känslomässig inlärning. Jag tror varken på en flumskola eller en militärskola. Jag tror på demokratiska värderingar och det goda samtalet.
  Hoppas ni vill kika in på min sida lövet! Och vad skriver Sinikka om? Jag är nyfiken?
  http://www.popcornmannenpoppe.se
  Tack!
  Charlotta

  Barnboksförfattare till böckerna om Popcornmannen Poppe.

 9. Lotta

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=H2TlpO-eAW0

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.