-Fel, fel, fel, säger Björklund och tycker själv ”rätt”.

Publicerad 27 november, 2008

 

– Kunskap är viktigt! säger Björklund. Man måste plugga in fakta innan man börjar analysera.

 

Det verkar dock bara gälla våra skolelever. Skolministern själv har nämligen mandat att tycka precis vad han själv vill utan att ta hänsyn till forskningen. Vi gymnasielärare har som uppdrag från våra politiker att reagera när våra elever gör detsamma.

 

Märkligt.

 

Språkforskarna är idag eninga om att hemspråksundervisning gör att eleverna lär sig svenska och även andra ämnen bättre. Egentligen är det väl ingen komplicerad matematik det hela. Om man lär sig tänka avancerat på sitt eget språk är det lättare att tänka abstrakt på ett annat språk också. Så självklart. Så enkelt. Och nu finns det stöd i forskningen för detta.

 

Men det är klart – skolministern vet ju bäst själv hur allt fungerar. Han liksom KÄNNER att det nog är bättre att läsa svenska än att studera sitt eget modersmål.

 

Att dessa båda ämnen stod i konflikt till varandra var mer än vad jag visste om….

 

Kommentera

*

Copyright © DagensSkola.